Editura Pleiade
        A fost înfiinţată în anul 1990, la iniţiativa lui Radu Ulmeanu, actualul director general şi asociat unic al S.C. Pleiade S.R.L. Pe lângă volume de versuri de Ion Ghiur, Vasile Mic, Vasile Tarţa şi Ion Vădan, din primul ei an de existenţă editează revista literară Pleiade şi revista de divertisment Arena, care îşi vor înceta apariţia în 1993, din lipsă de fonduri. Din anul 2007 se reia activitatea editorială, pe lângă revista literară lunară Acolada fiind revigorată apariţia unor volume de beletristică – poezie şi proză –, ca şi de critică şi istorie literară.
         
        Ofertă editorială Pleiade
        În vederea sprijinirii şi impunerii, în actuala etapă de degringoladă în lumea poeziebrrozăi autentice, a creatorilor cu adevărat valoroşi, Editura Pleiade a iniţiat colecţia de poezie „Gheorghe Grigurcu vă recomandă” . În felul acesta tinerii poeţi se pot bucura de îndrumarea şi sprijinul celui care, pe bună dreptate, este considerat cel mai avizat critic literar în domeniul atât de vast şi diversificat al poeziei româneşti. Pe lângă recomandarea implicită, conform titlului colecţiei, doritorii vor beneficia de o prefaţă semnată de acest important critic literar. Pentru cei ce doresc să publice în această colecţie, facem următoarele precizări:
        – volumele vor cuprinde poezii edite sau/şi inedite, după dorinţă; – în principiu, volumele vor avea în jur de 100 de pagini şi un tiraj stabilit de comun acord între editor şi autor;
        – valorificarea pe piaţa de carte a volumelor şi costurile de editare vor fi în sarcina autorului.
            Vă reamintim că până în acest moment au apărut în colecţie volumele de poezie semnate de Ilie Constantin, Viorica Răduţă, Adela Rachi, Paul Aretzu, Radu Ulmeanu, Lucia Negoiţă, Victor Ştir, Florina Isache şi Diana Trandafir.
           Având în vedere succesul acestei colecţii, conducerea Editurii PLEIADE a iniţiat şi colecţia de proză „Alex. Ştefănescu vă recomandă” , în cadrul căreia au apărut romanele „Tascha”  de Mira Feticu, „Inele de hârtie”  de Teodor Flonta și „Femeia spațială”  de Ecaterina Rădoi…
        Pentru detalii, doritorii interesaţi să apară în aceste colecţii se vor adresa Editurii Pleiade pe adresa electronică: acolada@editurapleiade.eu sau la tel. +40 770 061 240. De asemenea, se primesc tot aici comenzi pentru achiziţionarea următoarelor volume:

1. Radu Ulmeanu - "Ceea ce suntem"
2. Ilie Constantin - "Din infinit, poate de sus"
3. Teodor Flonta - "Inele de hârtie"
4. Mira Feticu - "Tascha"
5. Adela Rachi - "Deșertul albastru"
6. Ecaterina Rădoi - "Femeia spațială"
7. Adela Rachi - "Luminile altor oraşe"

                   
                                                         

        Pentru detalii, doritorii se vor adresa Editurii Pleiade pe adresa electronică acolada@editurapleiade.eu sau la tel. +40 770 061 240.