VOCI PE MAPAMOND. PRAVAT KUMAR PADHY

         
         S-a născut în Odisha(Orissa),un stat din estul Indiei. Este cercetător şi poet, expert în Ştiinţă şi Tehnologie, având şi titlul de Doctor, conferit de Institutul Indian de Tehnologie, Dhanbad. Poemele lui sunt prezente în multe reviste şi antologii. Creaţiile tanka au fost publicate în revistele Atlas Poetica, Skylark, Ribbons, Simply Haiku, Presence, cattails, red lights etc, şi antologiile Fire Pearls 2, One Man’s Maple Moon Bright Stars, Neon Graffiti, Earth: Our Common Ground, The Stacking Stones, Its own place. Poemul tanka, „Împreună” este inclus în ghidul elogios, „Kudo Resource Guide”, al Universităţii din California, Berkeley. Haiku-urile sale au fost premiate în cadrul unor concursuri şi festivaluri cunoscute: Vancouver Cherry Blossom Festival Honourable Mention Award, Canada, UNESCO International Year of Water Co-operation, The Kloštar Ivanić International Haiku Contest, Creatrix Haiku Commendation Award, IAFOR Vladimir Devide Haiku Award, and 7th Setouchi Matsuyama International Photo Haiku Award. Este autorul unui număr de şapte volume. Prima culegere de poeme tanka, Curcubeu în versuri/Rhyming Rainbow, a fost publicată la Editura Authors Press, New Delhi, în 2019. 
         
         
        ***
        dimineaţă-nsorită
        peste tinere flori
        Maica Tereza
        cu darul sacru al dragostei
        reînvie grădina speranţei
         
        ***
        cu fulgii de nea
        alerg vesel înainte
        înlăcrimată mama
        mă mângâie
        sărutându-mi mâinile goale
         
        ***
        el caută
        o rază de lumină
        în întunericul regatului
        soarele nu se arată   
        orbilor neprihăniţi
         
        ***
        amintirile,
        neobosite valuri,
        caută ţărmul –
        şi dorul depărtărilor  
        după luna târzie      
         
        ***
        în ţinutul albei Antarctici
        pinguini senini laolaltă
        mai-marele îşi duce mulţimea
        spre punctul curbiliniu
        unde gheaţa întâlneşte marea
         
        ***
        mireasma dragostei
        în grijă florală spre păstrare
        ea oblojeşte rănile
        marii neînţelegeri
        în dimineaţa ceţoasă
         
        ***
        ca norul
        pescăruşul pluteşte în văzduh
        mă întorc
        lăsând în urmă ploaia,
        valurile în dans domol  
         
        ***
        dintr-un boţ de carne
        Regina Gandhari a adus pe lume
        neamul Kaurava. . .
        ştiinţa cinsteşte naşterea
        in vitro a copilei Louise Brown
         
        Notă:
        În Mahabharata, Regina Gandhari a stropit cu apă un boţ de carne, apoi l-a divizat în o sută şi una de părţi de dimensiunea degetului mare. Acestea au fost aşezate în vase cu unt lichid şi ţinute sub pază, departe de ochii lumii. La vremea cuvenită, o sută de fraţi şi o soră au venit pe lume, purtând numele Kaurava...
         
        ***
        curcubeul
        lent se şterge
        de pe cer
        urma despărţirii
        cu lacrimi mă udă pân’ la piele
         
        ***
        în spatele ferestrei ea
        zâmbind pe jumătate
        îmi reţin lacrimile
        în ochii umflaţi
        ud leoarcă mă-ntorc acasă
         
        ***
        plouă
        pe lespedea mormântului
        liniştea adâncă
        ricoşează în strigătele
        orfanilor din mahala
         
        ***
        şuieră trenul
        înaintea plecării
        amintirile ei
        în drum spre depărtări
        ameţitoare
         
        ***
        Gangele
        curge odată cu Luna cea Nouă
        cântece divine
        din depărtări înalţă
        sufletul celui plecat
         
        ***
        lună plină
        peste câmpul auriu
        bătrânul
        şopteşte adierii
        cu buze străine tremurului
         
        ***
        mă pierd
        în nemărginire
        în visul meu
        mângâind blândeţea mării,
        liniştea cerului
         
        ***
        sătenii privesc
        cerul stins şi-ndepărtat
        o broască solitară sare
        pe uliţa îngustă
        cu urme de speranţă
         
        ***
        cât ţine drumul
        îmi caut luna
        orizontul speranţei
         mângâie tăria nopţii
        aprinzând necuprinsul cer
         
        ***
        noapte
        petrecând-o pictând
        amintirile mâhnirii
        ale durerii mele
        rămân albe pete   
         
        ***
        păianjenul
        urcă şi coboară
        pe oglindă
        îmi privesc de aproape chipul
        ridicându-mi părul strălucitor
         
        ***
        expoziţie
        cu schiţe în creion
        în cuibar
        ouă aproape de eclozare
        descoperind lumina zilei
         
        ***
        val după val
        într-o călătorie neîntreruptă
        alt apus
        alt gust al sării dorind,
        altă culoare a vântului
         
        ***
        noapte cu lună
        marea îşi slobozeşte
        neliniştile
        dorinţa e tot vie
        ca valul urmând valului
         
        ***
        zmeu singuratic
        pe cer amurgind
        grăbită înserarea   
        îşi lasă greutatea
        singurătăţii tot mai robuste
         
        ***
        amurg diafan
        de-a lungul ţărmului
        în urmă rămân
        lucirile mute
        ale scoicilor împrăştiate
         
        Prezentare şi traduceri: Olimpia IACOB
         
        (Pravat Kumar Padhy. The Rhyming Rainbow. A Collection of Tanka Poems. Authors Press, New Delhi, India. 2019)